Talent Ondersteuning Fonds (TOF)

Talentstad Praktijkonderwijs heeft TOF opgericht om vanuit sponsoring -door het regionaal bedrijfsleven- praktijkonderwijsleerlingen meer kansen te kunnen bieden op de arbeidsmarkt.

Via TOF hebben bedrijven de mogelijkheid door verschillende vormen van sponsoring hun ‘steuntje’ bij te dragen!

Dit kan door middel van:

  • Geld sponsoring: sponsorgeld geeft leerlingen de mogelijkheid gerichte diploma’s of certificaten te behalen. Hierdoor wordt de stap naar een baan makkelijker;
  • Het aanbieden van workshops: leerlingen laten ervaren "hoe iets werkt";
  • Het geven van gastlessen en/of rondleidingen;
  • Samenwerken in hybride leren.

 

Interesse om als bedrijf een steuntje bij te dragen?

Dat vinden wij heel TOF!    

Neem contact op met: Bram Vermeer, bavermeer@talentstad.nl, 06-45460510