Landstede Groep

Leerling zorgcoördinator

Op Talentstad Praktijkonderwijs werkt een team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere medewerker heeft zijn of haar eigen bijzondere taak, om de leerling die begeleiding te geven die hij of zij nodig heeft. Meneer Klaver en mevrouw van Benthem zijn  onze zorgcoördinatoren leerlingenzaken. Zij zijn aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen.

Wat doen de zorgcoördinatoren:

  • in de gaten houden of leerlingen wel goed vooruit gaan op alle gebieden
  • in de gaten houden of de leerling wel goed in z’n vel zit of problemen heeft
  • leerkrachten helpen en adviezen geven
  • contact onderhouden met hulpverleningsinstanties
  • gesprekken hebben met ouders en leerkrachten bij problemen of zorgen
  • leerling besprekingen houden met de groepsleerkracht en de orthopedagoog

U kunt altijd bellen  of mailen bij problemen of voor vragen over uw kind.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 850 7400

Ons adres: 

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle