Leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s)

Hier vind je informatie die speciaal voor u als ouder(s)/verzorger(s) of voor jou als leerling belangrijk is.

Onderwijs

Jaarlijn 2021-2022

Communicatie

Nieuwsbrieven
Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad (OR)
Leerlingenraad (LR)

Laptop

Laptop via school

Diverse protocollen

Klachtenprotocol
Beleid rondom schorsing en verwijdering
Talentstad-PRO-Brochure-Sociaal-Veiligheidsplan Pesten
Leerlingenstatuut Talentstad Praktijkonderwijs april 2020
Meldcode Landstede VO dec. 2018
Sociaal Veiligheidsplan 2018-2020
Protocol Verdriet en rouw bij overlijden 2020-2021

Adressen voor financiële hulp inz. onderwijs gerelateerde zaken:

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.zwolle.nl/school/scholierenregeling
Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl
Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland
Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2