Laptop via school

Alle leerlingen die bij ons op school komen, hebben een laptop nodig. Wij werken met de Terra en dat werkt goed. Koopt u de laptop via school, dan betalen wij ook een deel.

Bij deze regeling betaalt u als ouder(s)/verzorger(s) € 300,-. De school betaalt de rest van de rekening: € 350,-. De laptop is daarmee van uw kind. Uw kind kan deze laptop mee naar huis nemen om er thuis op te werken. Voorwaarde is wel dat uw kind deze laptop elke dag bij zich heeft, of op school in de eigen kluis bewaart. 

Termijnen betalen

U kunt het bedrag in één keer of in drie termijnen betalen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Geef dit aan bij de teamleider, mw. I. Schulkes: 06-46 40 58 82, ischulkes@talentstad.nl.

Leerlingen uit Zwolle

Leerlingen die in Zwolle wonen kunnen mogelijk van de gemeente ook nog (extra) geld krijgen voor de laptop. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Google op ‘Scholierenregeling Zwolle’.

Informatieavond

Voor de zomervakantie is er een ouderavond. Tijdens deze avond gaat het ook over de laptop en kunt u al uw vragen stellen.