Laptop via school

Alle leerlingen die bij ons op school komen, hebben een laptop nodig. Wij werken met de Terra en dat werkt goed. Deze laptop kost €650,-. Koopt u de laptop via school, dan betalen wij ook een deel.

Bij deze regeling betaalt u als ouder(s)/verzorger(s) € 300,-. De school betaalt de rest van de rekening: € 350,-. De laptop is daarmee van uw kind. Uw kind kan deze laptop mee naar huis nemen om er thuis op te werken. Voorwaarde is wel dat uw kind deze laptop elke dag bij zich heeft, of op school in de eigen kluis bewaart. 

Termijnen betalen

U kunt het bedrag in één keer of in drie termijnen betalen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Geef dit aan bij de teamleider, mw. I. Schulkes: 06-46 40 58 82, ischulkes@talentstad.nl.

*Ouder(s) en verzorger(s) voor wie de aanschaf van een laptop een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind ook tijdelijk een apparaat in bruikleen krijgen.

Leerlingen uit Zwolle

Leerlingen die in Zwolle wonen kunnen mogelijk van de gemeente ook nog (extra) geld krijgen voor de laptop. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bekijk hier de mogelijkheden:

Kindregeling Zwolle Ga voor meer informatie naar: www.zwolle.nl/kindregeling

Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Informatieavond

Voor de zomervakantie is er een ouderavond. Tijdens deze avond gaat het ook over de laptop en kunt u al uw vragen stellen.