De MR van Talentstad Praktijkonderwijs

TalentStad Praktijkonderwijs heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouder(s)/verzorger(s) actief meepraten over beleidszaken.

Net als elke school hebben wij geregeld te maken met onderwijskundige en organisatorische veranderingen. Over heel veel beleidszaken overlegt de directie van TalentStad Praktijkonderwijs met de MR. Denk aan de besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen. Met welke zaken de MR het eens moet zijn of waarbij de MR advies moet geven staat in een reglement.

Ouders

Namens de ouders zit in de MR:
- Mw. C. de Vente
- Mw. M.C. Gerbrands
- Dhr. B. Stertjan

Medewerkers

Namens de medewerkers zitten in de MR:
- Mw. J. Rave
- Mw. I. Schulkes
- Mw. D. Schraa

Ouder vertelt over haar ervaringen met Talentstad Praktijkonderwijs
Ouder vertelt over zijn ervaringen met Talentstad Praktijkonderwijs

Wilt u meer weten?
Stuur dan hier een mail naar de secretaris van de MR, mw. D. Schraa.