Ouderraad (OR)

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u meepraten over schoolzaken via de Ouderraad (OR). Als schakel tussen ouders en school wil de OR een luisterend oor zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s).

De OR van TalentStad Praktijkonderwijs bestaat uit enthousiaste ouder(s)/verzorger(s) die zich betrokken voelen bij het onderwijs op onze school. De OR overlegt één keer per twee maanden in een open sfeer met de directie over allerlei zaken. Daarbij mag de OR de directie adviseren. De OR mag geen formele, officiële beslissingen nemen. Ouder(s)/verzorger(s) helpen ook mee bij activiteiten als voorlichtingsavonden en ouderavonden.

Wat in de OR besproken wordt en belangrijk is voor alle ouder(s)/verzorger(s), publiceert de OR in de nieuwsbrief.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Stuur dan hier een mail naar de OR.