Landstede Groep

Nieuwsbrief Talentstad Pro - Nummer 1

12-09-2018

Het schooljaar is weer gestart en dat is best weer even wennen en spannend zo’n eerste schoolweek! Elkaar ontmoeten op het plein na zes weken zomervakantie is soms wat onwennig.

Beste ouders en verzorgers,

Het schooljaar is weer gestart en dat is best weer even wennen en spannend zo’n eerste schoolweek!

Elkaar ontmoeten op het plein na zes weken zomervakantie is soms wat onwennig.

Ontmoeten is een van onze waarden die we als school in onze visie (Landstede breed)  hebben staan evenals;

 • respect hebben voor elkaars eigenheid
 • verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde
 • aandacht geven aan zingevingsvragen
 • ieders talent ontwikkelen

 

Vijf waarden die we in ons onderwijs dagelijks terugkomen  en waarbij we ook u als ouders / verzorgers en onze leerlingen nodig hebben. Dit schooljaar hebben we als team de waarde “ieders talent ontwikkelen” uitgekozen om dit jaar centraal te stellen. Dit geldt zowel voor de leerlingen. Al ons personeel en we hopen ook u als ouders daarin te kunnen inschakelen daar waar mogelijk is.

 

Het was fijn om alle leerlingen weer gezond en wel te zien en de nieuwe leerlingen te mogen begroeten. Wij als team hebben er zin in en hopen er met elkaar een goed en leerzaam schooljaar van te maken!

 

Een leerzaam schooljaar is op onze school niet alleen van toepassing voor onze leerlingen maar ook voor ons als personeel. Als team realiseren we ons heel goed dat ook wij passend onderwijs moeten bieden waar dit binnen onze mogelijkheden ligt. Passend onderwijs biedt nieuwe mogelijkheden en kansen maar ook nieuwe uitdagingen en een veranderende doelgroep. Dit  vraagt  van al het personeel  een actieve, reflecterende en lerende instelling, waarbij wij nadrukkelijk een voorbeeldfunctie hebben voor onze leerlingen.

U ontvangt hierbij ook de jaarlijn 2018-2019 waarin naast de vakanties ook andere activiteiten staan vermeld als o.a. scholingsdagen personeel en dagen met een verkort lesrooster. Nieuw is dat al onze nieuwsbrieven ook op de website terug te vinden zijn. De schoolgids kunt u ook op de website www.talentstadpraktijkonderwijs.nl  terug vinden.

Denkt u eraan om de juiste mailadressen / wijzigingen en andere belangrijke gegevens tijdig door te geven aan de administratie.

 

De pluslessen zijn gestart en de aanmeldingen waren direct geweldig. De eerste lessen zijn geweest en foto’s kunt u terugvinden op de website.

Boeken en werkboeken:

 

Boekengeld wordt vanuit de scholen niet meer gevraagd, dit alles wordt nu door de school aangeschaft. We vragen natuurlijk wel van de leerlingen om zorgvuldig en netjes met deze spullen om te gaan. Bekostiging voor de verschillende activiteiten die met uw zoon of dochter plaatsvinden vragen we u ruim van te voren. Het streven is om alle activiteiten kostendekkend te laten zijn. Mocht u om welke reden niet in staat zijn om het gevraagde bedrag te betalen dan mag u dit kenbaar maken bij de mentor(en). In samenspraak met de mentor(en) en u kijken we dan samen waar mogelijkheden liggen om toch aan activiteiten deel te nemen. Geld mag geen belemmering zijn.

 

Ziekte- en beter meldingen:

 

Deze lopen via onze conciërge dhr. Spannenberg  jwspannenberg@talentstad.nl  wilt u hier goed aan denken, zodat het duidelijk is of uw zoon / dochter wel of niet op school is.

 

Informatie per e-mail:

Wij sturen regelmatig informatie naar de ouders via  Magister en onze Nieuwsbrief  wordt via Mailchimp naar u  verzonden. Nu komt het nogal eens voor dat de Nieuwsbrief die wij via Mailchimp naar u toesturen niet wordt ontvangen. Dit kunnen wij helaas niet controleren, zou u mij via wborger@talenstad.nl  willen doorgeven als u deze nieuwsbrief niet ontvangt?

 

Scholierenregeling:

De gemeente Zwolle vindt dat jongeren uit gezinnen met een laag inkomen zoveel mogelijk moeten kunnen meedoen met leeftijdsgenoten.

Daarom is er de Scholierenregeling.

Met dit geld kun je bijvoorbeeld spullen voor school of een excursie betalen. De Scholierenregeling is er voor jongeren die voortgezet onderwijs volgen of die in het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs zitten. Kijk op

www.zwolle.nl/regelingen voor meer informatie en een aanvraagformulier. Of bel naar 14038, dan krijgt u het formulier thuisgestuurd.

 

Werkkleding:

Op onze school worden veel praktijklessen gegeven waarbij veilig werken een essentieel onderdeel is van de lessen. We hebben voor de leerlingen stofjassen / overalls  / schorten / veiligheid schoenen (groen)  die tijdens de praktijklessen verplicht worden gedragen evenals gehoorbescherming of veiligheidsbrillen.

Voor leerlingen van de bovenbouw wordt per BGV (beroeps gericht vak)richting  afgestemd welke veiligheidskleding / materialen nodig zijn om aan te schaffen. Deze zaken zullen zelf betaald moeten worden maar blijven dan natuurlijk ook eigendom van uw zoon / dochter.

 

Week tegen pesten 17 t/m 21 september 2018 en tevens Nationale Sportweek:

Vorig schooljaar hebben we een prachtige week gehad tegen pesten. Dit jaar besteden we hier dan  natuurlijk ook aandacht aan ( in de landelijke week tegen pesten). Voor de eerste jaar leerlingen is het van belang om ons pestprotocol te bespreken.

Deze week is ok de Nationale Sportweek vandaar dat we deze week onze sportdagen voor de onder- en bovenbouw hebben gepland.

 

Bovenbouwsportdag

Dinsdag 18 september hebben we de bovenbouwsportdag gehouden. Vooraf hebben de leerlingen uit de klassen 5 en entree een keuze kunnen maken uit: Kickboksen bij Tabanon, dansen bij Diffdance, zaalvoetbal in de WRZV en mountainbiken in het Westervelds bos. Wat waren de leerlingen enthousiast over de activiteiten. Tijdens het kickboksen hebben de leerlingen op een relaxte manier kunnen leren hoe het tijdens een training gaat. Bij dans hebben de meiden kennis gemaakt met de moeilijke Hip Hop dans. Veel leerlingen hebben tijdens het zaalvoetbal hun kunsten kunnen showen aan elkaar. Bij mountainbiken waren er jongens en meiden die zeer snel het moeilijke parcours gefietst hebben. De leerlingen hebben hard gewerkt met veel plezier. Een van de leerlingen noemde het zelfs de leukste sportdag ooit. Leerlingen en collega’s bedankt voor deze mooie dag!

 

Onderbouwsportdag info

Vrijdag 21 september gaan we onze onderbouwsportdag doen. De dag gaat als volgt:

8.30 komen de leerlingen op school en krijgen uitleg over de activiteiten

9.00 leerlingen vertrekken onder begeleiding van docenten naar de atletiekbaan

9.30 de sportactiviteiten beginnen.

12.00 leerlingen gaan weer naar school

12.40 KWT lessen

14.20 leerlingen vrij

De leerlingen gaan op deze sportdag kennis maken met verschillende onderdelen van de atletiek. In hun mentorgroep gaan de leerlingen 6 activiteiten doen.

We hopen op goed weer., maar de weersverwachtingen zijn wat twijfelachtig. We zullen dit goed in de gaten houden.

 

Sport oriëntatie

De eerste jaars leerlingen hebben een start gemaakt met softbal. Het slagbalspel wordt steeds meer aangepast om het spel softbal te leren. De leerlingen pikken de veranderende regels goed op. Het spel wordt steeds beter gespeeld. Straks komen er de leren handschoenen en de grote knuppel erbij.

De tweede en derde jaars leerlingen hebben kunnen kiezen tussen atletiek bij AV PEC, roeien bij BOREAS en rugby bij de Marslanden.

Atletiek wordt gegeven door onze eigen atleet meneer Woldberg. Hij geeft de trainingen. Zo is er gesprint op de baan. Ook is er afgelopen dinsdag geoefend met de polsstok. Een moeilijke maar uitdagende activiteit.

Roeien was veruit het meest populair. Van de 33 leerlingen die wilde roeien konden er maar 15 de clinics doen. Met zijn vieren in een bootje allemaal tegelijk aan de riemen trekken is moeilijker dan het lijkt. Toch wordt er hard geoefend en is iedereen nog droog gebleven.

Rugby wordt gegeven bij de rugbyclub op de Marslanden. Stoere jongens en meiden die harde beuken uitdelen op de kussens. Mooi om te zien hoe sommige leerlingen er volop voor gaan om die “hit” te maken.

Mocht uw zoon of dochter erg enthousiast zijn geworden over een bepaalde sport. Dan kunt u contact opnemen met meneer Ten Have. Hij zal u meer info kunnen geven over de sport die uw zoon of dochter zou willen doen.

Met vriendelijke groet,

De gymdocenten

 

Presentis:

Ons leerlingvolgsysteem, voor de eerste jaar ouders nog onbekend maar we zullen u hier op de eerste ouderinformatie avond mee laten kennis maken. De eerste ouderinformatie avond voor alle ouders van de onderbouw op 27 september aanstaande. U ontvangt hierover nog nader bericht. Voor de ouders van de bovenbouw is dit op 4 oktober.

 

Jaarlijn:

 • 18 september sportdag onderbouw
 • 20 september sportdag bovenbouw
 • 25 september verkort lesrooster leerlingen om 13.00 vrij.
 • 27 september informatie avond ouders onderbouw (klassen 1,2 en 3)
 • 1 oktober leerlingen vrij - studiedag docenten in kader van Talentontwikkeling.
 • 2 oktober leerlingen vrij – Landstede VO studiedag
 • 4 oktober Project 50 cc scooter voor de klassen 4
 • 9 oktober Studio Flits (verkeer) klassen 1
 • 16 oktober verkort lesrooster leerlingen om 13.00 vrij
 • 22 oktober start herfstvakantie.

Ik hoop u zo voldoende  geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten namens het team,
Inge Schulkes (teamleider).

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer
088-850 74 00

E-mailadres
info@talentstadpraktijkonderwijs.nl

Adres
TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle