Landstede Groep

Nieuwsbrief Talentstad Pro - nummer 4

14-02-2019

Nieuwsbrief Talentstad Praktijkonderwijs februari 2019

Beste ouders / verzorgers,
De voorjaarsvakantie staat al weer voor de deur en voordat die voor onze leerlingen begint is er vanavond eerst nog het Valentijn gala. Dit gala is georganiseerd door een aantal leerlingen tijdens de pluslessen. Deze leerlingen ontvangen hiervoor een certificaat die ze in hun portfoliomap kunnen bewaren als bewijs. Certificaten, bewijsstukken van deelname of bijvoorbeeld een IVIO examen gehaald. Dit alles moet terug te vinden zijn in hun leerlingenportfolio. Met het schooldiploma voor Praktijkonderwijs wordt dit een belangrijk onderdeel om het diploma voor Praktijkonderwijs te mogen ontvangen. We zijn al druk bezig met de invulling van het examen wat in het teken zal staan van een eindgesprek dat de leerlingen moeten voeren. Voor onze huidige schoolverlaters is het van belang dat ze goed weten dat er op het eind van dit schooljaar een eindgesprek zal plaatsvinden. Begin maart zullen alle schoolverlaters hierover geïnformeerd worden.

Personele zaken:
Riana de Jonge is na 33 weken bevallen van een zoon Luuk. Een spannende tijd ook voor ons als team omdat Luuk al zo vroeg geboren werd. Gelukkig gaat het zowel met moeder als Luuk goed. Ze zullen nog wel wat weken samen in het ziekenhuis verblijven. We wensen Peter en Riana heel veel geluk samen met hun mooie zoon.
Janine Rave is een nieuwe (oud) collega binnen onze school. Janine zal samen met Christien van Benthem de voorbereidende Entreeklas les gaan geven. Gezien de overweldigende aanmeldingen voor deze klas kwamen we op een totaal van 22 leerlingen, waardoor we deze klas moesten gaan splitsen. We hebben in Janine een mooie aanvulling gevonden binnen ons team.
Er zijn wat verschuivingen gedaan in het rooster en in de bemensing van onder andere de PGV en BGV Horeca en de kooklessen. Voor zover we het nu kunnen zien wordt dit door de vervangende collega’s van Riana erg goed opgepakt. Erg fijn om te zien hoeveel kwaliteit er in ons team zit.

Rookvrije school:
Al goed om nu al te noemen en ook om onder onze leerlingen al onder de aandacht te brengen, vanaf komend schooljaar zijn wij een rookvrije school. De wet geeft duidelijk aan dat openbare gebouwen waaronder scholen vanaf het nieuwe schooljaar rookvrij moeten zijn. Met daarbij het vignet van gezonde school willen we daar waar mogelijk onze leerlingen op tijd bij betrekken.

Gescheiden afval:
Op korte termijn zullen er in onze kantine gescheiden afvalbakken staan en zijn we aan het bekijken of het qua kosten mogelijk is om een definitief waterpunt binnen onze school te maken zonder dat we gebruik hoeven te maken van de grote plastic flessen de voor het huidige systeem nodig zijn. Het milieu en de zorgen hier omtrent zullen ook binnen onze school nadrukkelijker een plek krijgen.

Talentontwikkeling:
In het kader van talentontwikkeling, de invulling van onze pluslessen zijn we op zoek naar ouders / verzorgers, opa’s of oma’s die een steentje willen bijdragen binnen onze school. Heeft u een talent, een hobby of bent u ergens zeer bedreven in wat voor onze leerlingen interessant kan zijn (om mee kennis te maken) dan horen we dit graag. Voor nu zijn we op zoek naar mensen die om kunnen gaan met een naaimachine. We hebben op school meerdere naaimachines die onbenut op school staan. Ze zijn in goede staat. We weten zeker dat er leerlingen zijn dit graag willen leren. Dus heeft u tijd en interesse dan hoor ik dit graag. Mijn telefoonnummer is 06-46405882 (Inge Schulkes).

IVIO examens:
De uitslagen zijn binnen en dit keer overtreft het alle verwachtingen, wat zijn we trots!

Jaarlijn:
14-2-2019 Valentijnsgala
15-2-2019 Leerlingen die op het gala zijn geweest zijn het eerste uur vrij.
18-2-2019 / 22-2-2019 Voorjaarsvakantie
28-2-2019 Studiedag Talentontwikkeling team – leerlingen hele dag vrij.
5-3-2019 Verkort lesrooster
11-3-2019 MOP gesprekken leerlingen 12.10 vrij.
14-3-2019 MOP gesprekken leerlingen 12.10 vrij.
**** Tijdens de MOP gesprekken zullen de tevredenheid enquêtes worden afgenomen. We hopen dat u deze wilt invullen. Voor ons als team een belangrijk instrument om te bekijken of we met elkaar de goede dingen doen.
Ze zijn in goede staat. We weten zeker dat er leerlingen zijn dit graag willen leren. Dus heeft u tijd en interesse dan hoor ik dit graag. Mijn telefoonnummer is 06-46405882 (Inge Schulkes).
Groen:
Afgelopen weken hebben leerlingen bloemstukjes gemaakt. Mogen de bakjes, mandjes en/of schalen weer mee terug naar school. Dan kunnen we er weer wat nieuws op maken. Ook zijn tassen welkom voor het vervoer van de werkstukken.
Viooltjes:
In de kas hebben we zelf gekweekte viooltjes te koop € 0,25 p/s.
Na de voorjaarsvakantie komen de plantjes binnen die in de zomer bloeien. Rond de meivakantie zijn deze groot genoeg. Ter zijner tijd krijgt u nog een uitnodiging voor een 'kom in de kas'.

Jill Kats
Docent groen

Nieuws uit klas 5B:
Het is deze week feest voor Lisanne Buschgens en haar ouders. Het is namelijk de laatste schoolweek voor haar.
Lisanne is begonnen op De Boog. Jarenlang kwam ze met de bus vanuit Heerde naar Zwolle. En dat zal ze blijven doen, want ze heeft een baan gekregen bij Jumbo in Zwolle.
Wij zijn heel blij voor Lisanne met deze mooie stap in haar leven. Op school zullen we haar gezellige aanwezigheid gaan missen.

Buitenlandstage:
Dit jaar zijn er twee buitenlandstages. De namen van de leerlingen die in april meegaan naar Houffalize in België, zijn net bekend gemaakt. De Frankrijk stage zal in juni plaatsvinden. Ons streven is om iedere leerling een buitenlandervaring te geven. Met het team gaan we kijken hoe we hier vorm en invulling aan kunnen geven.

Er gebeuren veel mooie dingen binnen onze school waaronder het opzetten van een intern uitzendbureau waar we leerlingen aan een bijbaantje kunnen helpen als het opzetten van een Talentstad praktijkonderwijs OndersteuningsFonds (TOF). Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Voor nu wens ik u allen een fijne voorjaarsvakantie toe.

Met vriendelijke groeten,
Inge Schulkes teamleider Talentstad Praktijkonderwijs.

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer
088-850 74 00

E-mailadres
info@talentstadpraktijkonderwijs.nl

Adres
TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle