Landstede Groep

Inrichting van het onderwijs

We zijn een school voor praktijkonderwijs. Wij bieden trajecten op maat aan. In de onderbouw wordt de basis gevormd met praktijk- en theorievakken. Daarna wordt specifieker de beroepsrichting per leerling bepaald, waarbij uitstroom naar werk of een vervolgopleiding op TalentStad Beroepscollege of het mbo wordt gegarandeerd. Ook stage speelt tijdens de opleiding een belangrijke rol. De begeleiding wordt tijdens de opleiding steeds individueler. Hieronder vertellen we over de manier waarop wij lesgeven.

Leerjaren

Ons onderwijs is verdeeld in leerjaren. Een leerjaar kan afhankelijk van het aantal leerlingen bestaan uit meerdere groepen.

Klas 1

In klas 1 zitten leerlingen die vanuit het basisonderwijs voor het eerst op onze school komen. Het onderwijs is gericht op:

 • theoretische vorming (taal, rekenen, wereldoriëntatie, enzovoort)
 • sociaal-emotionele vorming (sociale vaardigheden)
 • praktische vorming (werken in de keuken/horeca, techniek, groen, creatieve werkvormen,  bewegingsonderwijs, informatica)
 • invulling vrije tijd door middel van sportoriëntatie.

Klas 2

In klas 2 bereiden leerlingen zich voor op stage. Het onderwijs is gericht op:

 • theoretische vorming
 • sociale vorming
 • sociaal-emotionele vorming
 • stage voorbereiding (interne stage, arbeidsoriëntatie)
 • Invulling vrije tijd door middel van sportoriëntatie.

Klas 3 en 4

De leerlingen uit klas 3 en 4 beginnen met stagelopen. Het onderwijs is gericht op:

 • theoretische vorming (gericht op zelfstandig wonen en werken)
 • praktische vorming
 • sociaal-emotionele vorming (vooral gericht op houding en gedrag op het werk)
 • stage (oriënterende stage, beroepsstage)
 • invulling vrije tijd door sportclinics.

Klas 5

In klas 5 bereiden leerlingen zich voor op een baan of een vervolgopleiding. Het onderwijs is vooral gericht op:

 • theoretische vorming
 • sociaal-emotionele vorming
 • sociale vorming
 • stage die in de loop van de tijd steeds meer uitgebreid wordt en uitloopt in een baan (beroepsstage, mogelijke plaatsingsstage en burgerschap)

Entreeklas

In de entreeklas zitten leerlingen die hun niveau 1 diploma willen halen. Het onderwijs is gericht op:

 • theoretische vorming
 • praktische vorming
 • beroepsgerichte vakrichting
 • stage (beroepsstage)

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle