Schakelklas praktijkonderwijs-vmbo

Wordt het praktijkonderwijs of vmbo? Als dat niet helemaal duidelijk is, dan is de schakelklas praktijkonderwijs-vmbo iets voor jou! Start je in deze klas, dan kun je mogelijk een vmbo-diploma (bb-of kb-niveau) of een Entree-diploma halen. Met een Entree-diploma kun je doorstromen naar het mbo.

Je krijgt les op vmbo-niveau. We bereiden je in twee of drie jaar voor op de basisberoepsgerichte leerweg (bb) of kadergerichte leerweg (kb) in het vmbo. Doordat je op vmbo-niveau les krijgt, is er extra aandacht voor vakken als taal, rekenen, Engels en sociale vaardigheden. Natuurlijk krijg jij ook praktijklessen, zoals techniek, groen, fietstechniek en horeca.

Een eigen ontwikkelplan

Net als in het praktijkonderwijs heb je een MOP (mijn ontwikkelingsplan). Hierin staat wat jij kunt en waaraan we gaan werken.

Kleine groep

De brugklas telt maximaal 15 leerlingen zodat we jou veel aandacht kunnen geven. De lessen worden gegeven door een kleine groep leraren. Daardoor kennen ze jou en je klasgenoten goed. Ook is er veel overleg tussen ons en je ouder(s)/verzorger(s). Als er dan een probleem is, kunnen we snel ingrijpen.

Uitstromen

Je kunt doorstromen naar:

  • Vmbo -bb: de basisberoepsgerichte leerweg.
  • Praktijkonderwijs klas 3.
  • Praktijkonderwijs klas 3: met de mogelijkheid om naar de Entree-opleiding te gaan.