Landstede Groep

Aanmelden

De leerling kan, door de ouders/verzorgers, telefonisch worden aangemeld bij mevr. C. van Benthem. Vervolgens maakt zij een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers.

Kennismaken

De kennismaking bestaat uit een gesprek en een rondleiding. Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij informatie over de school en kunnen vragen worden gesteld. Na dit eerste kennismakingsgesprek vindt er een intakegesprek met de orthopedagoog plaats. Na dit gesprek kunnen de ouders de leerling definitief aanmelden.

Aanmelden gaat via de meester of juf van groep 8. Het aanmeldformulier is hier te downloaden.

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie bestaat uit:

  • Mevr. Schulkes – teamleider
  • Mevr. Havinga – orthopedagoog
  • Mevr. van Benthem en mevr. Kuper - taakhouder aanmeldingen zij-instroom

Als de leerling definitief is aangemeld worden er gegevens verzameld op het gebied van sociaal emotioneel-functioneren, leerniveau, lichamelijke conditie en maatschappelijke omstandigheden om een goed beeld te krijgen van de leerling.
De orthopedagoog is verantwoordelijk voor de gegevens op sociaal-emotioneel gebied en de gegevens over het leerniveau. Wanneer de school van herkomst deze informatie niet voldoende kan aanleveren voert zij onderzoek uit om de gegevens aan te vullen.

De Toelatingscommissie (TC)

Iedere leerling die wordt aangemeld bij Talentstad Praktijkonderwijs, wordt ook aangemeld bij de Toelatingscommissie (TC). Alle scholen voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs zijn, in opdracht van het ministerie, hiertoe verplicht. Deze commissie bekijkt het niveau van de didactische vaardigheden (inzichtelijk rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spellen) en van de intelligentie. Daarnaast neemt de commissie kennis van de vaardigheden eventuele problemen op sociaal-emotioneel gebied. Zij onderzoekt op basis van deze gegevens of de leerling geschikt is voor het praktijkonderwijs en neemt hierover een beslissing. De ouders worden door ons van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle