Landstede Groep

ESF subsidie

PERSBERICHT

5 juni 2015

 

  

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Zwolle en veertien scholen

Jongeren helpen extra bekwaam te worden

 

Zwolle - Jongeren in de regio IJssel-Vecht beter voorbereiden op arbeid. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die Maarten Faas, voorzitter van het College van Bestuur van de Ambelt vrijdag 5 juni tekende met wethouder Vedelaar van de gemeente Zwolle. In de overeenkomst ‘Talent heeft de toekomst in de regio IJssel-Vecht’ gaat het vooral om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. “De maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze jongeren te begeleiden naar werk ligt bij ons.” zei Maarten Faas. “Ik zie veel kansen in deze samenwerking.” Ook de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar onderstreepte de noodzaak van de samenwerking. “Nu staat de uitvoering voorop en we zetten er met elkaar de schouders onder. Onze focus ligt op de werkgevers in het belang van jongeren met een droom”, aldus wethouder Vedelaar die symbolisch een ESF-taart aansneed die door leerlingen van de Ambelt was gemaakt.

 

De Ambelt, organisatie voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, vertegenwoordigt in de samenwerking veertien scholen in de regio IJssel-Vecht. Gezamenlijk willen zij met de gemeente Zwolle tot een duurzame oplossing komen voor de groep kwetsbare jongeren die niet makkelijk aan het werk komt. In de samenwerking zijn scholen voor praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) vertegenwoordigd. Het doel is om de arbeidsparticipatie van deze kwetsbare jongeren te bevorderen. Daarbij is het vergroten van de mogelijkheden tot scholing, opleiding en arbeidsinpassing van de jongeren uit het VSO en PrO belangrijk.

 

Met het project ‘Talent heeft de toekomst in de regio IJssel-Vecht’ is een subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het gaat hier om een totaalbedrag van 609.450,- dat kan worden ingezet voor activiteiten gericht op uitstroom naar (duurzame) arbeid en voorbereiding op het vervolgonderwijs, zoals de praktijklessen (intern op school en extern bij een erkend leerwerkbedrijf), branchegerichte cursussen en stages. De scholen die hierin samenwerken zijn: De Ambelt, Pieter Zandt scholengemeenschap, Praktijkonderwijs Hardenberg, De Maat, Talentstad Praktijkonderwijs (de Boog en Thomas à Kempis College), Mackayschool, RSG Tromp Meesters, Ichthus College, De Boslust, De Schakel Spanker, Thorbecke Scholengemeenschap, Stad & Esch, De Twijn en het Carmel College Salland. De Gemeente Zwolle heeft in deze overeenkomst een controlerende en kaderstellende rol.

 

 

Sluitende aanpak

Met de samenwerking en de ESF-gelden worden geprobeerd om meer jongeren duurzaam te plaatsen op de arbeidsmarkt door een sluitende aanpak van school naar werk te creëren. Daar is een efficiënte en effectieve route van school naar de arbeidsmarkt voor nodig waar ook optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur in de regio. Een stage is daarbij een belangrijk instrument. Daarmee leert de leerling de arbeidsvaardigheden die hij later op de arbeidsmarkt nodig heeft. Om het risico op uitval, met name in het eerste arbeidsjaar, te beperken is daarbij de inzet van nazorg een zeer effectief instrument.

 

Extra bekwaam

Alle betrokken scholen hebben al eerder subsidie gekregen uit het Europees Sociaal Fonds. Daarmee zijn al zeker 1500 leerlingen geholpen in hun ontwikkeling naar arbeid. De Ambelt heeft voor de opleiding Consumptieve Technieken onder meer twee combi-steamers aangeschaft en een chocoladeverwerkingsmachine. “Dit soort machines vergroot de kans van de leerlingen op een baan na school”, zegt Maarten Faas. “Het helpt ze om extra bekwaam te worden en dit geeft een betere aansluiting op de arbeidsmarkt!” Het Carmel College Salland gebruikt de ESF-gelden voor branchegericht examineren op onderdelen als heftruck, mig mag lassen, werken in de keuken of het trekker rijbewijs. Andreas Mars, docent PrO:  “Ik ben erg enthousiast over de ruimte die ESF ons biedt. Dit geeft de leerlingen meer mogelijkheden om een duurzame arbeidsplaats te krijgen op de arbeidsmarkt.”

 

 

Toekomst

De samenwerkende scholen gaan nu onderzoeken hoe zij hun samenwerking meer overkoepelend kunnen maken. Zo moet er beter worden aangesloten bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid en ook wordt bekeken of ESF-gelden kunnen worden ingezet voor gezamenlijke projecten.

 

Bijschrift foto’s (vrij van rechten)

Maarten Faas van de Ambelt en wethouder Vedelaar van de gemeente Zwolle bezegelden de samenwerking met een handtekening en het aansnijden van een taart.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle