Landstede Groep

Gezonde school/kantine

Gezonde school

TalentStad praktijkonderwijs coacht en stimuleert tot een actieve en gezonde leefstijl.
Onze school is een omgeving waar gezond eten vanzelfsprekend moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Een gezonde leerling heeft meer kans op goede school/werk prestaties.
We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Een gezonde school stimuleert de gezondheid van leerlingen en medewerkers.

Gezondere kantine

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze.
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

De kantine stimuleert water drinken:
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden tevens een watercooler aan waar de leerling water uit mag tappen.

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

 

 

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle