Landstede Groep

Leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s)

Hier vind je informatie die speciaal voor u als ouder(s)/verzorger(s) of voor jou als leerling belangrijk is.

Onderwijs

Jaarlijn 2020-2021

Communicatie

Nieuwsbrieven
Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad (OR)
Leerlingenraad (LR)

Laptop

Laptop via school

Klachten

Klachtenprotocol

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer
088-850 74 00

E-mailadres
info@talentstadpraktijkonderwijs.nl

Adres
TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle