Landstede Groep

De MR van Talentstad Praktijkonderwijs

TalentStad Praktijkonderwijs heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouder(s)/verzorger(s) actief meepraten over beleidszaken.

Net als elke school hebben wij geregeld te maken met onderwijskundige en organisatorische veranderingen. Over heel veel beleidszaken overlegt de directie van TalentStad Praktijkonderwijs met de MR. Denk aan de besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen. Met welke zaken de MR het eens moet zijn of waarbij de MR advies moet geven staat in een reglement.

Ouders
Namens de ouders zit in de MR:
- Mw. C. de Vente
- Mw. M.C. Gerbrands
- Dhr. B. Stertjan

Medewerkers
Namens de medewerkers zitten in de MR:
- Mw. J. Rave
- Mw. I. Schulkes
- Mw. D. Schraa

Ouder vertelt over haar ervaringen met Talentstad Praktijkonderwijs
Ouder vertelt over zijn ervaringen met Talentstad Praktijkonderwijs

Wilt u meer weten?
Stuur dan hier een mail naar de secretaris van de MR, mw. D. Schraa.


 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer
088-850 74 00

E-mailadres
info@talentstadpraktijkonderwijs.nl

Adres
TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle