Landstede Groep

Ouderraad (OR)

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u meepraten over schoolzaken via de Ouderraad (OR). Als schakel tussen ouders en school wil de OR een luisterend oor zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s).

De OR van TalentStad Praktijkonderwijs bestaat uit enthousiaste ouder(s)/verzorger(s) die zich betrokken voelen bij het onderwijs op onze school. De OR overlegt één keer per twee maanden in een open sfeer met de directie over allerlei zaken. Daarbij mag de OR de directie adviseren. De OR mag geen formele, officiële beslissingen nemen. Ouder(s)/verzorger(s) helpen ook mee bij activiteiten als voorlichtingsavonden en ouderavonden.

Wat in de OR besproken wordt en belangrijk is voor alle ouder(s)/verzorger(s), publiceert de OR in de nieuwsbrief.

Ouders
Namens de ouders zitten in de OR:
- Mw. van der Vegt
- Mw. Mannak
- Mw. van de Grift

Medewerkers
Namens de medewerkers zitten in de OR:
- Mw. Klaver
- Mw. Schulkes

Hebt u vragen of opmerkingen?
Stuur dan hier een mail naar de OR.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer
088-850 74 00

E-mailadres
info@talentstadpraktijkonderwijs.nl

Adres
TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle