Landstede Groep

Stage en werk

Een belangrijk middel om onze leerlingen voor te bereiden op een baan is natuurlijk stage. Talentstad Praktijkonderwijs biedt de leerlingen de mogelijkheid om door stages in de praktijk te leren. Onze leerlingen moeten het niet altijd hebben van leren uit boeken, ze zijn praktisch ingesteld en leren vooral door te doen. Het hoofddoel van de stage is dat de leerling wordt voorbereid op de overstap van de school naar de arbeidsmarkt. Stage is altijd leertijd!

In de praktijk oefenen onze leerlingen de volgende vaardigheden:

  • leren samenwerken
  • initiatieven tonen
  • leren afspraken maken en daar aan te houden
  • kritiek kunnen ontvangen
  • leren wat er van je verwacht wordt

De stage is verdeeld in een:

  • interne stage
  • oriënterende stage
  • beroepsvoorbereidende stage
  • transitie of plaatsingsstage.

In de interne stageperiode, één dagdeel per week, krijgt de leerling werkopdrachten binnen school, waaronder kantinewerkzaamheden. De oriënterende en de beroepsstage vinden plaats bij bedrijven. De duur van de stage kan variëren. De plaatsingsstage of transitie fase is aan het einde van de stageperiode. De leerling gaat van school naar werk, eventueel aangevuld met vervolgscholing of subsidie.

Werkwijze

Op regelmatige basis zijn er gesprekken met de stagiair, de werkvloerbegeleider (vanuit het bedrijf/ instelling) en de stagebegeleider (vanuit Praktijkonderwijs). Daarin zal het leerproces van de leerling besproken worden.

Er is regelmatig contact tussen leerling, werkvloerbegeleider en stagebegeleider. Van de stage bezoeken worden rapportages gemaakt, waarin het leerproces te volgen is. Na elke periode komt er een evaluatie en beoordeling. De stagebegeleider vanuit Praktijkonderwijs is altijd bereikbaar voor de werkvloerbegeleider. Bij voorkomende problemen, ontevredenheid of positieve berichten kan er op zeer korte termijn gehandeld worden. 

Nazorg

Wanneer een leerling van school gaat is er nog twee jaar lang sprake van nazorg. Het doel van nazorg is om te voorkomen dat er op de werkvloer iets mis gaat. (preventief handelen). In deze periode kan de oud-leerling/ouder/bedrijf een beroep doen op de school. Een keer per jaar worden ook oud-leerlingen uitgenodigd op een terugkomavond om hun ervaringen terug te koppelen, en eventuele knelpunten te kunnen bespreken.

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle