Passend onderwijs

Heb je extra hulp nodig, dan zorgen wij waar mogelijk voor een passende onderwijsplek. Daarbij letten we op jouw behoeften en dat wat je ouder(s)/verzorger(s) graag willen. Samen kijken we welke mogelijkheden er zijn om jou op maat, passend onderwijs te geven.

Passend onderwijs is onderwijs dat bij je past, onderwijs dat uitgaat van talenten. We kijken niet naar wat je niet kunt, maar naar wat jij nodig hebt om je op school goed te ontwikkelen. Om jou de zorg te kunnen bieden die aansluit bij wat je nodig hebt, werken de scholen in de regio met elkaar samen. Kijk hier voor meer informatie over dit samenwerkingsverband.

Krijg je passend onderwijs, maar heb je toch nog extra hulp nodig? Samen met je ouder(s)/verzorger(s) stellen we dan een mijn ontwikkelingsplan (MOP) op. In het MOP staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de zaken die je helpen en tegenhouden bij het leren en de te verwachten uitstroommogelijkheid. Het MOP is het uitgangspunt voor het onderwijs dat je krijgt. Regelmatig evalueren we het MOP met jou en je ouder(s)/verzorger(s) en stellen het zo nodig bij.

Grenzen aan passend onderwijs

Mocht het ook met het MOP niet lukken om je bij ons of een van de andere scholen in de omgeving een passende aanpak te bieden, dan is er DOC93.

Passend onderwijs bieden lukt ook niet wanneer je niet in een groep kunt werken of extreem gedrag vertoont. Met extreem gedrag bedoelen we gedrag waarbij je een gevaar bent voor andere leerlingen of gedrag waardoor lesgeven lastig wordt. Volg je bij ons onderwijs, dan moet er uitzicht zijn op het krijgen van een diploma.

Heb je een lichamelijke beperking, dan moet je onderwijsbehoefte passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school kan geen medische handelingen uitvoeren.

Word je naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) verwezen, dan vraagt de directie van die school bij het samenwerkingsverband van scholen een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband beslist of je wordt toegelaten tot het vso.

Aanmelden

Heb je extra hulp nodig? Je ouders(s)/verzorger(s) moeten je dan minimaal 10 weken voordat het schooljaar begint bij ons aan aanmelden via het schriftelijk aanmeldingsformulier (dat vind je hier). Binnen 6 weken (bij uitzondering binnen 10 weken) laten we weten of wij (of een andere school) de passende onderwijsplek hebben.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen? Mail dan naar onze zorgcoördinator, mw. C. van Benthem, cvanbenthem@talentstad.nl.