Intern begeleider

De intern begeleider is het aanspreekpunt voor jou, je ouder(s)/verzorger(s) en onze leraren.

De intern begeleider:

  • Houdt in de gaten of jij wel goed vooruitgaat op alle gebieden.
  • Houdt in de gaten of jij wel goed in je vel zit of problemen hebt.
  • Helpt de leraren en geeft adviezen.
  • Overlegt met organisaties die hulp geven.
  • Bespreekt met ouders en leraren problemen of zorgen.
  • Bespreekt hoe het met jou gaat met de groepsleraar en de orthopedagoog (dit is de leerlingbespreking).

Hebben jij of je ouder(s)/verzorger(s) nog vragen of is er een probleem? Bel of mail met onze intern begeleider mw. C. van Benthem: 06-28 50 64 32, cvanbenthem@talentstad.nl.