Landstede Groep

Intern Begeleider

Op Talentstad Praktijkonderwijs werkt een team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere medewerker heeft zijn of haar eigen bijzondere taak, om de leerling die begeleiding te geven die hij of zij nodig heeft. Mevrouw van Benthem is onze Intern Begeleider. Zij is aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen.

Wat doet de Intern Begeleider:

  • in de gaten houden of leerlingen wel goed vooruit gaan op alle gebieden
  • in de gaten houden of de leerling wel goed in z’n vel zit of problemen heeft
  • leerkrachten helpen en adviezen geven
  • contact onderhouden met hulpverleningsinstanties
  • gesprekken hebben met ouders en leerkrachten bij problemen of zorgen
  • leerlingbesprekingen houden met de groepsleerkracht en de orthopedagoog

U kunt altijd bellen of mailen bij problemen of voor vragen over uw kind.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle