Landstede Groep

Orthopedagoog

Sommige leerlingen hebben problemen die gedurende een langere periode structureel moeten worden aangepakt. Op afgesproken tijden worden deze leerlingen begeleid door de orthopedagoog, mevrouw Havinga. Daarnaast heeft zij nog een aantal andere taken.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een leerling iets wil vertellen, wat hij of zij heeft meegemaakt, of waar hij/zij het moeilijk mee heeft. Voor deze leerlingen staat de deur altijd open. Mevrouw Havinga helpt ze dan om de dingen weer op een rijtje te zetten of om een goede oplossing te bedenken.
Daarnaast worden de leerlingen een paar keer per jaar besproken in de leerlingbespreking. De orthopedagoog is hierbij betrokken.

In enkele gevallen kunnen er tijdens de leerlingbespreking zaken naar voren komen die met de ouders en soms ook andere hulpverlenende instanties besproken moeten worden. Wanneer dit het geval is, is de orthopedagoog bij dit gesprek aanwezig.
Verder onderzoekt de orthopedagoog leerlingen op psychologisch, didactisch en sociaal-emotioneel gebied.

Wanneer er na de hulp die de school kan bieden nog vragen of problemen blijven bestaan, wordt soms met de ouders/verzorgers overlegd over verder onderzoek door een instantie waar psychologen en psychiaters werkzaam zijn.
Als hiertoe wordt besloten verzorgt mevr. Havinga de aanmelding.
Als laatste taak is de orthopedagoog betrokken bij de aanmelding van een leerling op Talentstad Praktijkonderwijs.

Mevrouw Havinga draagt verantwoording voor de gegevens op sociaal emotioneel gebied en gegevens over het leerniveau. Wanneer de school van herkomst deze informatie niet voldoende kan leveren voert zij onderzoek uit om de gegevens aan te vullen. Bovendien is het mogelijk dat zij de school van herkomst bezoekt om de leerling te observeren, om een zo goed mogelijk beeld van de leerling te krijgen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle