Theorie en praktijk

Op TalentStad Praktijkonderwijs leer je op maat, je hebt je eigen traject. Het onderwijs bestaat uit drie belangrijke onderdelen: theorie, praktijk en stage.

Ons onderwijs is verdeeld in leerjaren. Een leerjaar kan bestaan uit meerdere groepen: zijn er meer leerlingen dan zijn er ook meer klassen.

In de onderbouw (klas 1 en 2) krijg je theorie- en praktijkvakken. In klas 2 komt er een interne stage bij. In de middenbouw (klas 3) ga je op stage buiten de school. In de bovenbouw (klas 4 en 5, de sectorklassen) wordt de stage steeds belangrijker. Het doel is dat je bij het bedrijf of de organisatie waar je werkt blijft werken of een mbo-opleiding gaat doen.

Klik hier en neem een kijkje op het YouTube TV kanaal van TalentStad Praktijkonderwijs. Daar staan verschillende filmpjes die je van alles laten zien over de praktijkvakken op onze school.

Klas 1

Vanaf de basisschool kom je in klas 1. Je krijgt:

 • Theorie: je krijgt bijvoorbeeld taal, rekenen en wereldoriëntatie.
 • Praktijk: je gaat werken in de keuken/horeca, in de techniek, het groen, leert creatieve werkvormen, krijgt bewegingsonderwijs en informatica. Ook ga je op excursie naar bedrijven, dit heet Talent in Zicht.
 • Sociaal-emotionele vorming: je leert sociale vaardigheden, zoals omgaan met kritiek en jezelf voorstellen.
 • Invulling vrije tijd: door verschillende sporten te gaan doen, leer je wat je kunt doen in je vrije tijd.

Klas 2

In klas 2 bereid jij je voor op de stage buiten school. Je krijgt:

 • Theorie: je leert hoe je een stageverslag maakt.
 • Praktijk: je gaat op excursie naar bedrijven, dit heet Talent in Zicht. Door bedrijven te bezoeken leer je wat voor beroepen er zijn en welke vaardigheden je moet hebben om je werk goed te kunnen doen.
 • Sociale vorming: je leert hoe je omgaat met collega’s.
 • Sociaal-emotionele vorming: je leert hoe je omgaat met situaties die soms moeilijk zijn.
 • Stagevoorbereiding: je doet een interne stage op school, je kijkt wat voor beroepen er zijn.
 • Invulling vrije tijd: onder andere door verschillende sporten te gaan doen, leer je wat je kunt doen in je vrije tijd.

Klas 3

In klas 3 begin je met stagelopen bij een bedrijf of organisatie. Je krijgt:

 • Theorie: je leert hoe je zelfstandig kunt wonen en werken.
 • Praktijk: je leert wat een werknemer nodig heeft aan vaardigheden. Hiervoor ga je ervaring opdoen bij bedrijven.
 • Sociaal-emotionele vorming: je leert alles over houding en gedrag op het werk.
 • Stage: je doet een oriënterende stage en een beroepsstage.
 • Invulling vrije tijd: door sportclinics leer je wat je kunt doen in je vrije tijd.

Klas 4 en 5 (sectorklassen)

In klas 5 bereid jij je voor op een baan of een vervolgopleiding. Je krijgt:

 • Theorie: je leert onder andere welke begrippen je moet kennen voor je uitstroomprofiel.
 • Sociaal-emotionele vorming: je leert hoe je omgaat met spanningen op het werk.
 • Sociale vorming: je leert hoe je omgaat met collega’s.
 • Stage: je doet een beroepsstage en een plaatsingsstage die leidt tot een baan.
 • Burgerschap: dit vak bereidt je voor op wonen, werken en leven in onze maatschappij.