Gezonde school en kantine

Wij vinden het belangrijk dat jij zelf gezond bent en blijft. En dat jij in een gezonde omgeving kunt leren. Ook in de kantine en de automaten kun je alleen gezonde producten krijgen.

Gezonde school en kantine:

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren.

Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

Binnen Talentstad praktijkonderwijs vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine automaten vooral gezondere keuzes biedt. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Wij bepalen niet zelf wat gezond is: daarvoor kijken we naar wat het Voedingscentrum hierover zegt. Wat betekent dit:

De kantine biedt in elke productgroep (zoals dranken, brood, zuivel,beleg) minstens één betere keuze. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt ook voor het aanbod in de automaten.

Naast het faciliteren van De Gezonde Schoolkantine bieden we een hygiënisch watertappunt aan waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen.

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.