Vrijwillige
ouder
bijdrage

Algemene schoolkosten

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt. De certificering/diplomering van de verschillende beroepsprofielen worden bekostigd vanuit de ESF-gelden (Europees Subsidie Fonds) die wij als school ontvangen. Toch is er een aantal voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs.

Om deze extra’s te kunnen aanbieden, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Ook zonder het doen van deze bijdrage kan iedereen op TalentStad Praktijkonderwijs volwaardig onderwijs volgen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage TalentStad Praktijkonderwijs

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor TalentStad Praktijkonderwijs sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten, excursies, buitenlandreizen en buitenlandstages. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt gedaan kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van TalentStad Praktijkonderwijs zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.

Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren.

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage TalentStad Praktijkonderwijs:

Een tot drie culturele groepsactiviteiten per leerjaar, zoals:

  1. Sassenpoort €7,50/Dagje skiën €100/Uitje Slagharen €30 (klas 1) 
  2. Peperbus & Zwembad €15/Dagje skiën €100/Uitje Slagharen €30 (klas 2)
  3. Twee dagen Antwerpen €150 (klas 3)
  4. Uitje Bioscoop €10/Uitje Walibi €30 (klas 4)
  5. Pro Demos Den Haag €15/Uitje Walibi €30 (klas 5)
  6. Museum Fundatie & GPS tocht €20/Uitje Rotterdam €50/Film Fraterhuis €11 (ENTREE klas 4 & 5)

Let op: de bedragen voor de excursies zijn richtbedragen. De werkelijke kosten kunnen iets afwijken.

 

Werkwijze

Per activiteit ontvangt u een mail waarin u gevraagd wordt of u een vrijwillige ouderbijdrage wilt doen voor de genoemde activiteit. In deze mail wordt ook de actuele prijs voor de activiteit vermeld. Indien u vrijwillig wilt bijdragen kunt u gebruik maken van WIScollect. U ontvangt per mail een link waarmee u een vrijwillige bijdrage kunt doen. Wij mailen u op het e-mailadres van de eerste ouder die op het inschrijfformulier van uw kind is vermeld.

 

Gebruik kluisje

Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun eigendommen niet kwijtraken, raden wij aan een kluisje te huren. De leerlingen betalen €10 borg voor de sleutel. Wanneer het kluisje niet beschadigd is en de sleutel weer ingeleverd wordt, ontvangen de leerlingen aan het eind van hun schoolperiode de €10,- weer terug.

 

Overzicht aan te schaffen elektronische informatiedrager:

  1. Laptop € 650,- *

*Ouder(s) en verzorger(s) voor wie de aanschaf van een laptop een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind tijdelijk een apparaat in bruikleen krijgen.

Als u niet in staat bent om dit materiaal (geheel) te bekostigen, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een solidariteitsfonds, reductie of een kwijtscheldingsregeling. Bekijk ook onze laptop-regeling

Ook biedt de gemeente waarin u woont, regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Informatie vindt u op de website van uw gemeente.

In Zwolle is er de Kindregeling l Gemeente Zwolle voor tegemoetkoming in diverse schoolkosten.

Bekijk ook de website van Stay4all voor scholen: https://www.stay4all.nl/voor-scholen/