Vrijwillige
ouder
bijdrage

Algemene schoolkosten

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt. De certificering/diplomering van de verschillende beroepsprofielen worden bekostigd vanuit de ESF-gelden (Europees Subsidie Fonds) die wij als school ontvangen. Toch is er een aantal voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs.

Om deze extra’s te kunnen aanbieden, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Ook zonder het betalen van deze bijdrage kan iedereen op TalentStad Praktijkonderwijs volwaardig onderwijs volgen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage TalentStad Praktijkonderwijs

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor TalentStad Praktijkonderwijs sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten, excursies, buitenlandreizen en buitenlandstages. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van TalentStad Praktijkonderwijs zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.

Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren.

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage talentStad Praktijkonderwijs:

Twee tot drie culturele en educatieve groepsactiviteiten per leerjaar, zoals:

  1. Dag Winterberg en bezoek Westerborg (klas 1 en 2)
  2. Twee dagen Antwerpen (klas 3)
  3. Buitenlandstage België (bovenbouw leerlingen)
  4. Voorstelling Soldaten van Oranje, bezoek Binnenhof (Entree-leerlingen)

De vrijwillige ouderbijdrage voor deze groepsactiviteiten bedraagt om en nabij €150,- per leerjaar. Let op: het totaalbedrag van €150,-voor de excursies en reizen is een richtbedrag. De werkelijke kosten kunnen afwijken.

 

Werkwijze

Per activiteit ontvangt u een mail waarin u gevraagd wordt een vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor de genoemde activiteit. Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdragen maken wij gebruik van WIScollect. U ontvangt per mail een link naar uw online factuur, die u per iDeal kunt voldoen. U kunt via het systeem de factuur ook in termijnen betalen. Wij mailen u op het e-mailadres van de eerste ouder die op het inschrijfformulier van uw kind is vermeld.

 

Gebruik kluisje

Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun eigendommen niet kwijtraken, raden wij aan een kluisje te huren. De leerlingen betalen €10 borg voor de sleutel. Wanneer het kluisje niet beschadigd is en de sleutel weer ingeleverd wordt, ontvangen de leerlingen aan het eind van hun schoolperiode de €10,- weer terug.

 

Overzicht aan te schaffen elektronische informatiedrager:

  1. Laptop €300,- *

*Ouder(s) en verzorger(s) voor wie de aanschaf van een laptop een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind tijdelijk een apparaat in bruikleen krijgen.

Als u niet in staat bent om dit materiaal (geheel) te bekostigen, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een solidariteitsfonds, reductie of een kwijtscheldingsregeling. Bekijk ook onze laptop-regeling

Ook biedt de gemeente waarin u woont, regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Informatie vindt u op de website van uw gemeente.

In Zwolle is er de Kindregeling l Gemeente Zwolle voor tegemoetkoming in diverse schoolkosten.