Informatie voor leerlingen van groep 8.

Online Open Huis op 4 februari j.l.

Ons Online Open Huis was op donderdag 4 februari jl. Heb je dat gemist? Dat is jammer maar hier op onze website kun je ook heel veel informatie vinden. Hieronder staat een hele rij filmpjes over allerlei onderwerpen die aan bod gekomen zijn op het Online Open Huis en kun je ook de live-stream van de Online Informatieavond terugvinden. Heb je dan nog vragen dan kun je die altijd via de mail info@talentstadpraktijkonderwijs.nl stellen en dan komt jouw vraag bij de juiste persoon terecht.
Ook kun je een kijkje nemen in de school via onze VIP-tour. Klik hier om daar naartoe te gaan.

 

      

       

      

Open Lesmiddagen

Ook de Open Lesmiddagen kunnen wij dit jaar niet organiseren zoals wij dat gewend zijn. Wij zijn bezig om ook daarvoor een andere vorm te vinden en zodra bekend is hoe/wat we doen, zullen wij dat via deze website en de social media bekend maken. Voor meer informatie kun je ook een mail sturen naar Jandwine Kuper jkuper@talentstad.nl

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier voor onze school krijg je van je juf of meester van groep 8. Je kunt ook met onze administratie bellen: 088-850 74 00. Dan krijg je het formulier thuisgestuurd. Je kunt het aanmeldformulier ook hier downloaden.

Stuur het ingevulde formulier naar TalentStad Praktijkonderwijs, Blaloweg 1, 8041 AH Zwolle.

Je ouder(s)/verzorger(s) kan/kunnen jou ook aanmelden bij mw. JD Kuper, 088-8507400. Zij maakt dan een afspraak met jou en je ouders(s)/verzorger(s) om met elkaar kennis te maken.

Kennismaken

Als we het formulier hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een kennismaking met onze school. Je krijgt een gesprek en een rondleiding. Na deze eerste kennismaking vindt er een gesprek met de orthopedagoog plaats. Na dit gesprek kan/kunnen je ouder(s)/ verzorger(s) jou definitief aanmelden.

Toelating

Als je definitief bent aangemeld, willen we een goed beeld krijgen van jou. Van de basisschool krijgt onze orthopedagoog gegevens over hoe het op sociaal-emotioneel gebied met jou, je leerniveau, je lichamelijke en conditie hoe het bij jou thuis is. Heeft jouw school niet alle gegevens, dan doet de orthopedagoog onderzoek om de gegevens aan te vullen.

Daarnaast is er in het praktijkonderwijs een toelatingscommissie. De commissie onderzoekt de gegevens over jou en bekijkt of je geschikt bent voor het praktijkonderwijs. Zij nemen de beslissing om jou wel/ niet te laten. Dit laten wij je ouder(s)/verzorger(s) weten.
De commissie kijkt naar het niveau van je didactische vaardigheden (inzichtelijk rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spellen) en je intelligentie. Ook kijkt de commissie naar je vaardigheden en mogelijke problemen op sociaal-emotioneel gebied.

De commissie bestaat uit:

  • Mw. I. Schulkes, teamleider
  • Mw. T. Paassen, orthopedagoog
  • Mw. C. van Benthem, zorgcoördinator en aanmeldingen zij-instroom
  • Mw. JD Kuper, aanmeldingen nieuwe leerlingen