Informatie voor leerlingen van groep 8

 

Naar TalentStad

Spannend hoor, volgend jaar naar klas 1. Dit is alweer je laatste jaar op de basisschool! Weet jij al welke school en welk niveau het hierna wordt? Er is genoeg te kiezen. Past het praktijkonderwijs volgens de basisschool het beste bij jou? Kom dan een keer langs om kennis te maken!

TalentStad Praktijkonderwijs wil jou en je ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk voorbereiden op jouw keuze. Daarom kun je op verschillende manieren kennismaken met onze school. Dat kan door een keer een middag mee te doen, het bezoeken van de informatieavond of ons Open Huis.

 

Bekijk hier diverse filmpjes en live-streams 

Mocht je nieuwsgierig zijn en wil je nu al wat meer weten over TalentStad Praktijkonderwijs dan kun je heel veel informatie op deze site vinden. Hieronder staat een hele rij filmpjes over allerlei onderwerpen. De livestream van het Online Open Huis en de Online Informatieavond van vorig jaar kun je hier ook terugvinden. Heb je dan nog vragen dan kun je die altijd via de mail info@talentstadpraktijkonderwijs.nl stellen en dan komt jouw vraag bij de juiste persoon terecht. 

Ook kun je een kijkje nemen in de school via onze VIP-tour. Klik hier om daar naartoe te gaan.

 

      

       

      

 

Aanmelden voor TalentStad Praktijkonderwijs 

Het aanmeldingsformulier voor onze school krijg je van je juf of meester van groep 8. Je kunt ook met onze administratie bellen: 088-850 74 00. Dan krijg je het formulier thuisgestuurd. Je kunt het aanmeldformulier ook hier downloaden.

Stuur het ingevulde formulier naar TalentStad Praktijkonderwijs, Blaloweg 1, 8041 AH Zwolle.

Je ouder(s)/verzorger(s) kan/kunnen jou ook aanmelden bij mevrouw Kuper, 088-8507400. Zij maakt dan een afspraak met jou en je ouders(s)/verzorger(s) om met elkaar kennis te maken.

Kennismaken

Als we het formulier hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een kennismaking met onze school. Je krijgt een gesprek en een rondleiding. Na deze eerste kennismaking vindt er een gesprek met de orthopedagoog plaats. Na dit gesprek kan/kunnen je ouder(s)/ verzorger(s) jou definitief aanmelden.

Toelating

Als je definitief bent aangemeld, willen we een goed beeld krijgen van jou. Van de basisschool krijgt onze orthopedagoog gegevens over hoe het op sociaal-emotioneel gebied met jou, je leerniveau, je lichamelijke conditie gaat en hoe het bij jou thuis is. Heeft jouw school niet alle gegevens, dan doet de orthopedagoog onderzoek om de gegevens aan te vullen.

Daarnaast is er in het praktijkonderwijs een toelatingscommissie. De commissie onderzoekt de gegevens over jou en bekijkt of je geschikt bent voor het praktijkonderwijs. Zij nemen de beslissing om jou wel/ niet te laten. Dit laten wij je ouder(s)/verzorger(s) weten.
De commissie kijkt naar het niveau van je didactische vaardigheden (inzichtelijk rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spellen) en je intelligentie. Ook kijkt de commissie naar je vaardigheden en mogelijke problemen op sociaal-emotioneel gebied.

De commissie bestaat uit:

  • Mw. I. Schulkes, teamleider
  • Mw. T. Paassen, orthopedagoog
  • Mw. C. van Benthem, zorgcoördinator en aanmeldingen zij-instroom
  • Mw. JD Kuper, aanmeldingen nieuwe leerlingen