Ziek, beter of absent melden

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, kunt u dit via onderstaande link absentie melden aan ons laten weten.

Klik hieronder op de juiste link.

Ik meld mijn kind ziek

Ik meld mijn kind beter

Ik meld mijn kind absent