Landstede Groep

Vakken

We hebben 3 belangrijke onderdelen: Theorie, Praktijk en Stage.
De onderbouw bestaat uit een afwisseling van theoretische en praktische vakken. In het tweede jaar komt er arbeidstraining bij. In de middenbouw komt er stage bij. En in de bovenbouw wordt de stage steeds belangrijker en zal meestal eindigen in een baan.

De theoretische vakken bestaan uit:

 • Nederlandse taal
 • Rekenen/Wiskunde
 • Engels
 • Praktische taalvaardigheden
 • Wereldoriëntatie
 • Burgerschap
 • ICT
 • Cultuur & Maatschappij
 • Sociale vaardigheden
 • Levensbeschouwing
 • Beroepsgerichte vakken (BGV)

Bij de praktische vakken krijgen leerlingen te maken met:

 • Techniek/metaal
 • Consumptief/horeca
 • Groen
 • Verzorging/schoonmaak
 • Informatica
 • Expressieve vakken
 • Wonen/werken/vrije tijd
 • Bouw/hout
 • Bewegingsonderwijs
 • Interne stage
 • Arbeidsoriëntatie
 • Praktijktheorie 

Algemene vaardigheden die bij alle vakken aan bod komen zijn:

 • Het vergroten van de zelfstandigheid
 • Het verbeteren van: concentratie, motivatie, werkhouding, tempo,
  nauwkeurigheid, netheid en uithoudingsvermogen

  Daarnaast helpen wij leerlingen te letten op:
 • Uiterlijke verzorging
 • Presentatie
 • Samenwerken
 • Kritiek ontvangen
 • Opruimen
 • Initiatief tonen

  En helpen we ze om te gaan met:
 • Het accepteren van leiding
 • Eigen mogelijkheden en beperkingen
 • Het dragen van bedrijfskleding
 • Het houden aan werktijden

   

  Laptopregeling
  Binnen TalentStad Praktijkonderwijs werken we met een laptopregeling die we aan de eerste jaars leerlingen aan de start van hun schooljaar aanbieden.
  We hebben een laptop / IPad versie in 1, die tot ons aller tevredenheid goed werkt.

  De regeling is als volgt: u als ouders / verzorgers betalen in totaal € 250,00 waarmee de laptop eigendom is van uw zoon / dochter.
  Wij als school betalen daar zelf de andere € 270,00 bij.
  Voorwaarde is wel dat de leerlingen deze laptop elke dag bij zich hebben of op school in hun kluis houden zodat ze er elke dag op kunnen werken.
  De leerlingen kunnen deze laptop dus ook mee naar huis nemen zodat ze er ook thuis op kunnen werken.
  Alle informatie hierover ontvangt u op de eerste ouderinformatie die nog voor de zomervakantie zal plaats vinden.
  Voor leerlingen die in Zwolle wonen is er de zogeheten scholierenregeling om voor een mogelijke extra financiële bijdrage in aanmerking te komen.
  U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie hiervoor de website van de gemeente Zwolle.
  Mocht het bedrag in 1 x teveel voor u zijn dan is er ook de mogelijkheid om in 2 of meerdere termijnen te betalen.
  U kunt dat dan bij mij aangeven.

  Inge Schulkes.
  Teamleider Talentstad Praktijkonderwijs.

   

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle