Entree-opleiding

Wil je de Entree-opleiding (mbo-niveau 1) doen? Dat kan in een tweejarig traject. Met een Entree-diploma heb je meer kans om succesvol over te stappen naar een andere mbo-opleiding.

Vakken

In de Entreeklas krijg je theorievakken, praktijkvakken en vakken die te maken heb met je toekomstige beroep. Ook doe je verschillende stages (kijk hier).

Toelating

In klas 2 en 3 (theorieklassen) krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) van de mentor informatie over de mogelijkheid om de Entree-opleiding te gaan volgen. Dit gebeurt halverwege en aan het eind van het jaar bij het beoordelings-/voortgangsgesprek rond MOP (mijn ontwikkelingsplan). De mentor neemt de voorwaarden (zie hieronder) met jullie door en geeft jullie een formulier mee. Heb je interesse? Meld je dan aan bij de mentor.

Toelatingseisen

 • Minimaal 16 jaar zijn (voorbereidende Entreeklas vanaf 15 jaar).
  Enorm gemotiveerd zijn.
 • Goede instelling hebben rond stage (bijvoorbeeld op tijd komen).
 • Bereid zijn meer theorie te leren en het daarbij behorende huiswerk te maken.
 • Zelfstandig kunnen plannen en zelfstandig opdrachten kunnen verwerken.
 • Voldoen aan voorwaarden rond werkhouding en persoonlijke aspecten.

Voorwaarden werkhouding:

 • Altijd het huiswerk gemaakt hebben.
 • Altijd alles wat je nodig hebt bij je hebben.
 • Gemotiveerd zijn voor de lessen.

Persoonlijke aspecten:

 • Opdrachten uitvoeren zoals omschreven is en zelfstandig kunnen werken.
 • Kunnen toepassen van wat je hebt geleerd.
 • Taakgericht zijn.
 • Goede motivatie voor stage.
 • Voldoende werktempo hebben.
 • Goed geconcentreerd kunnen werken.
 • Kunnen samenwerken.
 • Kunnen plannen en organiseren.
 • Kunnen omgaan met feedback.

Plaatsing

Om je op de Entree-opleiding te kunnen plaatsen moeten jij en je ouder(s)/verzorger(s) het volgende doen:

 • In maart/april vindt er een informatieavond plaats voor jou en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze avond hoor je alles over de Entree-opleiding. Je kunt ook al je vragen stellen.
 • Vóór een (dan te bepalen) datum laten je ouder(s)/verzorger(s) de mentor weten of jij volgend jaar de Entree-opleiding wilt volgen.
 • Je schrijft een motivatiebrief. Deze stuur je naar de mentoren van de Entreeklassen.
 • Daarna volgt er een intakegesprek met jou en de mentoren van de Entreeklassen waarin jij je keuze voor de Entree-opleiding motiveert.
 • Na de intake volgt er een nulmeting waarbij we jouw startniveau bepalen op het gebied van Nederlands en rekenen.
 • Je krijgt te horen of je wel of niet bent toegelaten.


StartCollege

We bieden de Entree-opleiding samen met StartCollege aan. StartCollege ondersteunt de leraren en helpt bij het afnemen van de examens.