Leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s)

Hier vind je informatie die speciaal voor u als ouder(s)/verzorger(s) of voor jou als leerling belangrijk is.

Absent melden

Ziek melden

Onderwijs

Jaarlijn 2023-2024

Communicatie

Nieuwsbrieven
Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad (OR)
Leerlingenraad (LR)

Vrijwillige ouderbijdrage:

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2023-2024

Laptop

Laptop via school

Diverse protocollen

Klachtenprotocol
Beleid rondom schorsing en verwijdering
Talentstad-PRO-Brochure-Sociaal-Veiligheidsplan Pesten
Leerlingenstatuut Talentstad Praktijkonderwijs
Meldcode Landstede VO
Sociaal Veiligheidsplan
Protocol Verdriet en rouw bij overlijden

Adressen voor financiƫle hulp inz. onderwijs gerelateerde zaken:

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: Kindregeling | Gemeente Zwolle
Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl
Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland
Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2

Bekijk ook de website van Stay4all voor scholen: https://www.stay4all.nl/voor-scholen/