Aanmelden

Het aanmeldingsformulier voor onze school krijg je van je juf of meester van groep 8. Heeft je leerkracht deze formulieren niet, dan kun jij of een van je ouder(s)/verzorger(s) zelf met onze administratie bellen: 088-850 74 00. Dan krijg je het formulier meteen thuisgestuurd. Je kunt het aanmeldingsformulier ook hier downloaden.

Stuur het ingevulde formulier naar TalentStad Praktijkonderwijs, Blaloweg 1, 8041 AH Zwolle.

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen jou ook aanmelden bij mw. J. Kuper, 088-8507400. Zij maakt dan een afspraak met jou en je ouders(s)/verzorger(s) om met elkaar kennis te maken.

Nog meer weten over TalentStad Praktijkonderwijs?

Wij zijn het gehele schooljaar bereikbaar voor al jullie vragen!  

Bel: 088-8507400 of mail naar: info@talentstadpraktijkonderwijs.nl

 

Kennismaken

Als we jouw formulier hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een kennismaking met onze school. Je krijgt een gesprek en een rondleiding. Ook kun je al je vragen stellen. Na deze eerste kennismaking vindt er een gesprek met de orthopedagoog plaats. Na dit gesprek kunnen je ouders jou definitief aanmelden.

Toelating

Als je definitief bent aangemeld, willen we een goed beeld krijgen van jou. Van jouw basisschool krijgt onze orthopedagoog allemaal gegevens over hoe het op sociaal-emotioneel gebied met jou gaat, je leerniveau, je lichamelijke conditie en hoe het bij jou thuis is. Heeft jouw school niet alle gegevens, dan doet de orthopedagoog onderzoek om deze gegevens aan te vullen.

Daarnaast is er in het praktijkonderwijs een toelatingscommissie. Deze commissie onderzoekt of je geschikt bent voor het praktijkonderwijs en neemt de beslissing om jou wel of niet toe te laten. Dit laten wij je ouder(s)/verzorger(s) weten.
De commissie kijkt naar het niveau van je didactische vaardigheden (inzichtelijk rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spellen) en je intelligentie. Ook kijkt de commissie naar je vaardigheden en mogelijke problemen op sociaal-emotioneel gebied.

De toelatingscommissie bestaat uit:

  • Mw. I. Schulkes, teamleider
  • Mw. T. Paassen, orthopedagoog
  • Mw. C. van Benthem, zorgcoördinator en aanmeldingen zij-instroom
  • Mw. JD. Kuper, aanmeldingen nieuwe leerlingen